گروه : تحقیقات و توسعه
زیر گروه : پروژه های پژوهشی
خلاصه : q
گروه : تحقیقات و توسعه
زیر گروه : پروژه های پژوهشی
خلاصه : به منظور تسریع در کارهایی که استفاده از چند مهره ی آچار کاربرد دارد
گروه : تحقیقات و توسعه
زیر گروه : پروژه های پژوهشی
خلاصه : قابل استفاده برای صنایع نظامی و...
گروه : تحقیقات و توسعه
زیر گروه : پروژه های پژوهشی
خلاصه : در گروه سماورهای برقی و حتی گازی کنترل مصرف انرژی آن در سطح ملی میتواند باعث ذخیره ی منابع انرژی و مالی نماید . . .
گروه : تحقیقات و توسعه
زیر گروه : پروژه های پژوهشی
خلاصه : توضیحات مرتبط با آن از طریق مکاتبه ی الکترونیکی : abasaleh72@gmail.com
گروه : تحقیقات و توسعه
زیر گروه : پروژه های پژوهشی
خلاصه : با مقایسه ی هزینه ی بسیار بالای ایجاد گرمایش از کف با این وسیله، لذا ایده ی تولید آن پیشنهاد می گردد.
گروه : تحقیقات و توسعه
زیر گروه : پروژه های پژوهشی
خلاصه : بدلیل اهمیت کنترل حامل های انرژی به لحاظ هزینه های مرتبط با آن در اقتصاد خانواده ها لذا این کف پوش پیشنهاد می گردد
عنوان ایده : میز مطالعه هوشمند
گروه : تحقیقات و توسعه
زیر گروه : پروژه های پژوهشی
خلاصه : این میز قابلیت نور، سرمایش و گرمایش هوشمند را برای کاربر خویش دارد.
گروه : تحقیقات و توسعه
زیر گروه : پروژه های پژوهشی
خلاصه : این دستگاه به وسیله ی هوای فشرده و قالب سایز مخصوص عمل میکند
گروه : تحقیقات و توسعه
زیر گروه : پروژه های پژوهشی
خلاصه : در صورت لزوم حضوری
گروه : تحقیقات و توسعه
زیر گروه : مطالعه، طراحی و تولید محصولات دانش بنیان
خلاصه : استفاده از اسلحه اتوماتیک که بر اساس شناسایی جسم از روی حرارت بدن شلیک می کند برای مرزبانی و حفاظت از مرزهای طولانی کشورمان ضروری به نظر می رسد. در این وسیله قسمت اول با دوربین حرارتی شی…
گروه : تحقیقات و توسعه
زیر گروه : پروژه های پژوهشی
خلاصه : قطع کن برق شارژر گوشی های همراه