عنوان انگلیسی : Samovars with efficiency
گروه : تحقیقات و توسعه
زیر گروه : پروژه های پژوهشی
نام :
نام خانوادگی :
تحصیلات :
امتیاز مدیر سایت:
نظر مدیریت سایت:
خلاصه : در گروه سماورهای برقی و حتی گازی کنترل مصرف انرژی آن در سطح ملی میتواند باعث ذخیره ی منابع انرژی و مالی نماید . . .
نتایج قابل پیش بینی :
کلید واژه ها :