عنوان انگلیسی : Heating smart clothing industry
گروه : تحقیقات و توسعه
زیر گروه : پروژه های پژوهشی
نام :
نام خانوادگی :
تحصیلات :
امتیاز مدیر سایت:
نظر مدیریت سایت:
خلاصه : قابل استفاده برای صنایع نظامی و...
نتایج قابل پیش بینی :
کلید واژه ها :