عنوان انگلیسی : Three positions Intelligent water counters
گروه : مشاوره
زیر گروه : هوشمندسازی
نام :علی
نام خانوادگی :قربان زاده
تحصیلات :لیسانس
وضعیت: تایید
کد رهگیری: 4c96a6de
امتیاز مدیر سایت:
نظر مدیریت سایت:
خلاصه : اختراع کنتور هوشمند آب برمبنای الگوریتم مصرف آب با دیدگاه افزایس قیمت آب در پیک مصرف آب(نه پیک مصرف برق) با استفاده از سامانه مهاپ و لینک با شبکه هوشمند آب شهر
نتایج قابل پیش بینی : تغییر تعرفه مصرف آب به صورت های کم بار، میان بار و پیک مصرف در راستای هدفمندی یارانه ها
کلید واژه ها : هوشمند، کنتور آب، کاهش پیک مصرف آب