عنوان انگلیسی : a
گروه : سایر
زیر گروه : سایر
نام :ایوب
نام خانوادگی :گلمکانی
تحصیلات :کارشناسی برق انتقال توزیع
وضعیت: تایید
کد رهگیری: 4a96a3e9
امتیاز مدیر سایت:
نظر مدیریت سایت:
خلاصه : با روش پیشنهادی بنده کارکرد موتورهای برق گرداننده پمپ و موتورهای دیزل گرداننده پمپ با توجه به طراحی سیستم می تواند تا هر اندازه بخواهیم از مصرف انرژی بکاهیم ،اما مصرف انرزی صفر نمی شود
نتایج قابل پیش بینی : مصرف سوخت کمتر برای موتورهای دیزلی گرداننده پمپ و مصرف برق کمتر برای موتورهای دیزلی گرداننده پمپ
کلید واژه ها :