عنوان ایده : ژنراتور
عنوان انگلیسی : m,k
گروه : سایر
زیر گروه : سایر
نام :مسعود
نام خانوادگی :کمالی زاده
تحصیلات :فوق دیپلم
وضعیت: تایید
کد رهگیری: 44df8c1c
امتیاز مدیر سایت:
نظر مدیریت سایت:
خلاصه : این ژنراتور بدون هیچ انرژی وابسته ای تولید برق میکند . بدون هیچ انرژی وابسته ای حتی برای استرات . بازدهی صد درصد. چهار سال دارم روش کار میکنم . دنیا رو از فقر انرژی نجات میده . نیازی نیست واسه گردش ژنراتور ابی از سدی بگذره . یا گازوییل یا بنزینی بسوزه .
نتایج قابل پیش بینی :
کلید واژه ها :