عنوان انگلیسی : Correction of office forms
گروه : سایر
زیر گروه : سایر
نام :علی
نام خانوادگی :قربان زاده
تحصیلات :کارشناسی
وضعیت: تایید
کد رهگیری: 418f8e15
امتیاز مدیر سایت:
نظر مدیریت سایت:
خلاصه : با توجه به لزوم حرکت در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری ، کوچک سازی کاغذ های اداری و حذف بندهای زاید آن از اسراف فعلی کاغذ ها جلوگیری می نماید.حتی این سیستم به صورت آنلاین مشابه همین سامانه می تواند طراحی گردد.
نتایج قابل پیش بینی : کاهش حجم کاغذ مصرفی جهت امور اداری
کلید واژه ها : فرم های اداری