عنوان انگلیسی : Human Capital Honors
گروه : سایر
زیر گروه : سایر
نام :پیمان
نام خانوادگی :آذری فر
تحصیلات :
امتیاز مدیر سایت:
نظر مدیریت سایت:
خلاصه : * مقدمه: دیده شدن افتخارات و اقدامات موثر توسط سایرین همواره یکی از عوامل موثر در ترغیب بیشتر افراد به کسب افتخارات بیشتر بوده است. این موضوع علاوه بر خود فرد دیگران را نیز به گام برداشتن در این مسیر ترغیب می نماید.* شرح طرح : این طرح پیشنهاد می کند با تهیه کمدی تحت عنوان کمد افتخارات سرمایه های انسانی و قرار دادن آن در یکی از محیط های عمومی شرکت تندیس ها، الواح تقدیر، مدال ها، جام ها و... همکاران شرکت جهت نمایش در معرض دید عموم قرار بگیرند. شرایط احراز قرار گیری افتخارات همکاران در این کمد با طراحی آیین نامه ای تعیین و همکاران متقاضی با پر نمودن فرم مربوطه افتخار کسب شده خود را جهت قرار گیری در دید عموم به تیم ارزیابی عرضه می نمایند. میزان افتخارات ثبت شده همکاران می تواند به عنوان یکی از معیارهای ارزشیابی عملکرد همکاران در انتهای سال به حساب آید.* هزینه و زمان : مدت زمان اجرای طرح حدود یک هفته برآورد می شود. و هزینه اجرای آن صرفا خریدداری یک عدد کمد شیشه ای و انتقال آن به شرکت می باشد. که برآورد می شود حدود 8 میلیون ریال هزینه در پی داشته باشد.* منابع انسانی طرح : این طرح در قالب بخش کیفیت و بهره وری معاونت برنامه ریزی قابل اجرا می باشد.* دستاوردها : از جمله آورده های این طرح می توان به موارد ذیل اشاره نمود :- ترغیب همکاران به کسب افتخار که این موضوع به قطع برای شرکت نیز موثر است.- ترغیب سایرین به ورود به این حوزه - بهره مندی شرکت از توانمندی های کسب شده همکاران بدون هزینه، با فراگیر شدن این موضوع در شرکت - اثر گذاری اجرای این طرح در حس تکریم مکاران و همچنین حس دیده شدن در شرکت - اثر گذاری اجرای این طرح در بازدیدکنندگان از شرکت
نتایج قابل پیش بینی : .بهره مندی شرکت از توانمندی های کسب شده همکاران بدون هزینه، با فراگیر شدن این موضوع در شرکت
کلید واژه ها : افتخارات