عنوان ایده : کارگاه عبرت
عنوان انگلیسی : Monition Workshop
گروه : سایر
زیر گروه : بوروکراسی اداری
نام :علی
نام خانوادگی :قربان زاده
تحصیلات :
امتیاز مدیر سایت: 0
نظر مدیریت سایت:

برنامه و پلن پیاده سازی پیشنهاد توسط پیشنهاددهنده به واحد برنامه ریزی ارائه گردد.

خلاصه : ایجاد بانک اطلاعاتی در مورد تجربیات هر پروژه برای نمایش نقاط قوت و ضعف پروژه ها، تجربیات و ... برای جلوگیری از دوباره کاری و وقوع اتفاقات مشابه. این بانک اطلاعاتی می تواند به صورت دوره ای در جلسات مدیران ارشد و مدیران پروژه بررسی گردد.
نتایج قابل پیش بینی :
کلید واژه ها :