عنوان ایده : صرفه جوئی در برق
عنوان انگلیسی : Power Saving
گروه : مشاوره
زیر گروه : ممیزی انرژی(سیستم های موجود)
نام :حسن
نام خانوادگی :نظری
تحصیلات :کاردانی کامپیوتر
وضعیت: تایید
کد رهگیری: 4b3bb746
امتیاز مدیر سایت: 0
نظر مدیریت سایت:

پیشنهاد از مسیر نظام پیشنهادات بررسی گردید

خلاصه : یکی از ایردات ساختمان شرکتهای دانش بنیان، روشن بودن همیشگی چراغهای راهروها است، کم هزینه ترین ایده برای جبران این هدررفت که بازگشت فوری سرمایه نیز دارد، استفاده از چشمی یا سنسور حساس به حرکت برای روشن کردن چراغها است. تعداد دو یا سه سنسور برای هر راهرو کافی است، این سنسورها دارای تایمر مدت زمان خاموش شدن با قابلیت تنظیم هستند و با کمی تغییر در نقشه سیمکشی میتوان در مواقع خاص آنها را از مدار خارج نمود.
نتایج قابل پیش بینی : کاهش چشمگیر مصرف انرژی
کلید واژه ها : بهپویان ایده صرفه جویی مصرف برق راهروها