گروه : مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی
زیر گروه : مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی
محل انتشار : سازمان بهره وري انرژي ايران (اداره نمایندگی مرکز)
زمان انتشار : -
خلاصه : همان گونه كه مي دانيم پمپ ها يكي از مصرف كننده هاي عمده در بخش هاي مختلف صنعتي، كشاورزي و صنعت آب و فاضلاب مي باشد. در صورت انتخاب غير اصولي، تغييرشرايط بهره برداري، گذشت زمان و تغيير در…
گروه : مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی
زیر گروه : مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی
محل انتشار : آزمایشگاه بهینه سازی سیستم های انرژی - دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ايران
زمان انتشار : -
خلاصه : توليد همزمان برق و حرارت CHP كه با نام توليد غير متمركز نيز شناخته مي شود، با توجه به مزاياي اقتصادي و زيست محيطي، در سراسر جهان مورد توجه روزافزون قرار گرفته است. به جز استفاده صنعتي از…
گروه : مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی
زیر گروه : مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی
محل انتشار : شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه ايلام
زمان انتشار : -
خلاصه : با توجه به روند روز افزون مصرف انرژي در كشور خصوصا در بخش ساختمان، ارائه روش هايي جهت كاهش مصرف و بهبود رويه مصرف ضروري بنظر مي رسد . درك چگونگي روند مصرف و تبين روش هايي جهت كاهش و بهينه…
گروه : سایر
زیر گروه : سایر
محل انتشار :
زمان انتشار : -
خلاصه : Simulation and optimization methods, powerful tools that had their origin in Operations research, have for several decades been successfully applied to the field of water management. But…
گروه : سایر
زیر گروه : سایر
محل انتشار : USA
زمان انتشار : ۱۱ بهمن ۱۳۹۳
خلاصه : Holistic management of water and energy resources is critical for water utilities facing increasing energy prices, water supply shortage and stringent regulatory requirements. In the early…