گروه : مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی
زیر گروه : مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی
محل انتشار : شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه ايلام
زمان انتشار : -
نویسنده: mohsen
زمان ارسال: -
خلاصه : با توجه به روند روز افزون مصرف انرژي در كشور خصوصا در بخش ساختمان، ارائه روش هايي جهت كاهش مصرف و بهبود رويه مصرف ضروري بنظر مي رسد . درك چگونگي روند مصرف و تبين روش هايي جهت كاهش و بهينه سازي مصرف، تحت عنوان مميزي انرژي در سال هاي اخير مورد توجه قرار گرفته است. به منظور جلوگيري از مميزي سليقه اي همواره سعي شده تا دستورالعمل مميزي انرژي در ساختمان تهيه گردد . تا با استفاده از آن مميزي بصورت هماهنگ و هدفمند جهت دستيابي به نتيجه مطلوب انجام گيرد. در اين مقاله به تشريح مميزي انرژي بعنوان راهكاري موثر در كاهش تلفات انرژي پرداخته شده و مراحل چهارگانه آن (برداشت اطلاعات اوليه و تكميل فرم هاي مميزي انرژي، محاسبه ضريب بار ساختمان با توجه به قبض هاي انرژي مصرفي، محاسبه ضريب بار ساختمان با توجه به الزامات مبحث 19 مقررات ملي ساختمان و تعيين فرصت هاي صرفه جويي انرژي) بررسي شده است. در ادامه بعنوان يك مطالعه موردي مميزي انرژي در ساختمان اداري شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه ايلام بررسي شده است. پس از محاسبه ضريب انتقال حرارت ساختمان و ضريب انتقال حرارت مرجع مشاهده مي گردد كه اصول مبحث 19 مقررات ملي ساختمان رعايت نشده و مميزي انرژي در اين ساختمان ضرورت دارد.
کلید واژه : ضریب بار حرارتی ساختمان - ضریب انتقال حرارت - کاهش تلفات انرژی - مقاومت حرارتی - ممیزی انرژی