گروه : مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی
زیر گروه : مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی
محل انتشار : آزمایشگاه بهینه سازی سیستم های انرژی - دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ايران
زمان انتشار : -
نویسنده: mohsen
زمان ارسال: -
خلاصه : توليد همزمان برق و حرارت CHP كه با نام توليد غير متمركز نيز شناخته مي شود، با توجه به مزاياي اقتصادي و زيست محيطي، در سراسر جهان مورد توجه روزافزون قرار گرفته است. به جز استفاده صنعتي از اين سيستم ها، استفاده از آن ها براي توليد برق و حرارت در اندازه كوچك (<1000 kW) جهت ساختمان هاي تجاري، اداري و مسكوني داراي اهميت مي باشد. در اين مقاله انتخاب مناسب ميكروتوربين به عنوان يكي از محرك هاي سيستم هاي توليد همزمان با توجه به تعريف تابع هدف EPC (Energy Production Cost( مورد بررسي قرار گرفته و تركيب مناسبي از ميكروتوربين هاي مختلف موجود در بازار كه داراي EPC كمتري (مقدار ذخيره انرژي بيشتر ) هست را به عنوان محرك يك آپارتمان مسكوني كه بار حرارتي و الكتريكي آن مشخص است، در نظر گرفته مي شود.
کلید واژه : تولید همزمان برق و حرارت - میکرو توربین - EPC - ذخیره انرژی