گروه : مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی
زیر گروه : مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی
محل انتشار : سازمان بهره وري انرژي ايران (اداره نمایندگی مرکز)
زمان انتشار : -
نویسنده: mohsen
زمان ارسال: -
خلاصه : همان گونه كه مي دانيم پمپ ها يكي از مصرف كننده هاي عمده در بخش هاي مختلف صنعتي، كشاورزي و صنعت آب و فاضلاب مي باشد. در صورت انتخاب غير اصولي، تغييرشرايط بهره برداري، گذشت زمان و تغيير در سيستم هيدروليكي و... همگي مي توانند برروي عملكرد سيستم پمپاژ، راندمان پمپ و راندمان پمپ و سيستم و در كل بر روي كل سيستم پمپاژ تاثير گذارد. از طرفي اجرا نشدن برنامه مديريت بار بر روي سيستم هاي پمپاژ نيز خود تاثير بسزائي در مصرف انرژي الكتريكي خواهد داشت. در اين مقاله ابتدا پس از بررسي عوامل موثر بر راندمان پمپ ها و همچنين عوامل تاثير گذار بر روي مصرف انرژي (كاهش و مديريت مصرف انرژي) با توجه به اندازه گيري در چندين چاه و سيستم پمپاژ با مشخصات متفاوت كه انجام يافته است. ابتدا وضعيت آن ها با يكديگر مقايسه گشته و سپس بطور عملي يك چاه كه در شرايط نا مناسبي از لحاظ نوع انتخاب پمپ و همچنين داراي شاخص بالاي مصرف انرژي بوده است انتخاب گرديده و با توجه به شرايط بهره برداري از چاه تلفات انرژي، نوع پمپ و شرايط مديريت بار در چاه فوق بررسي گشته و سپس با توجه به شرايط اندازه گيري شده (كه توسط دستگاه دبي سنج التراسونيك دبي اندازه گيري شده،توسط آنالايزر برق، توان و ساير پارامترهاي الكتريكي، توسط فشار سنج الكترونيكي نيز فشار ارسال اندازه گيري شده است ) و همچنين مشخصات هيدروليكي شبكه و نيز سطوح استاتيكو ديناميك آب نسبت به انتخاب صحيح و اصولي پمپ و تاسيسات اقدام گرديده و سپس اندازه گيري ها مجدداٌ صورت پذيرفته است. ودر نهايت مصارف انرژي و همچنين شاخص هاي بهره وري در قبل از تعويض و پس از تعويض الكتروپمپ مقايسه گرديده است.
کلید واژه : الکتروپمپ - تلفات انرژی - چاه - راندمان - بهینه سازی