امضا تفاهم نامه پیاده سازی سامانه مهاپ با ساتکاپ

به گزارش روابط عمومی بهپویان در راستای تحقق اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، شرکت دانش بنیان بهپویان امین منتظر و ساتکاپ تفاهم نامه  پیاده سازی سامانه مهاپ به منظور هوشمندسازی بهره برداری ایستگاه ههای پمپاژ آب کشور را در رویداد  فناورآنه آب و خشکسالی در محل صندوق نوآوری و شکوفایی در دهم آذرماه 1398 امضا نمودند .

با اجرای این طرح در کشور به میزان 600 مگاوات توان مورد نیاز در زمان پیک مصرف کاسته شده که معادل 60 هزار میلیارد ریال کاهش بودجه های مورد نیاز برای توسعه نیروگاهها و شبکه های انتقال می باشد؛ علاوه بر صرفه جویی در هزینه ها از تولید آلاینده های جوی ناشی از این مقدار توان تولیدی جلوگیری به عمل می آید .