اولین سامانه آنلاین محاسبه اجزای سیستم پمپ حرارتی زمین گرمایی و آبگرمکن خورشیدی

. به گزارش روابط عمومی بهپویان، در این پروژه که توسط شرکت بهپویان و با همکاری شرکت گاز و سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی با موفقیت به اتمام رسید؛ مطالعات و تهیه دستورالعمل طراحی و اجرای انرژی های تجدید پذیر (آبگرمکن خورشیدی و پمپ حرارتی زمین گرمایی) جهت سامانه های تاسیساتی ساختمان در دستور کار قرار گرفت. از نتایج این پروژه می توان به چاپ دو جلد کتاب تخصصی زیر در زمینه آبگرمکن خورشیدی و پمپ حرارتی زمین گرمایی اشاره نمود.

1-     راهنمای طراحی، نصب و نگهداری پمپ حرارتی زمین گرمایی

2-     راهنمای طراحی، نصب و اجرای آبگرمکن خورشیدی

کتب نامبرده تنها مراجع بومی شده در زمینه طراحی، نصب و نگهداری پمپ حرارتی زمین گرمایی و آبگرمکن خورشیدی در کشور می باشند.

آبگرمکن خورشیدی از جمله سیستم های غیر فعالی می باشد که می تواند با بهره گیری از تابش خورشیدی، حرارت مورد نیاز جهت آب گرم مصرفی و همچنین گرمایش ساختمان را فراهم نماید. با توجه به اینکه انرژی تابشی خورشید در ایران نسبت میانگین جهانی در وضعیت مطلوبی قرار دارد پتانسیل خوبی جهت استفاده از انرژی خورشید از جمله جهت آبگرمکن خورشیدی در کشور وجود دارد. پمپ حرارتی زمین گرمایی نیز از جمله سیستم های پر بازده تامین حرارت و برودت مورد نیاز ساختمان بوده که می تواند با بهره گیری از ثبات دمایی زمین، موجب کاهش مصرف انرژی سیستم سرمایش و گرمایش گردد.