اولین سامانه موتور هیدرولیکی بومی در ایران

سامانه مدیریت هوشمند ایستگاه پمپاژ

ایستگاه‌های پمپاژ آب شهری به عنوان قلب تپنده سیستم تامین آب شهرها، هزینه‌های قابل توجهی بر شرکت‌های بهره‌بردار اعمال می‌نماید. مدیریت هوشمندانه بهره‌برداری و کنترل ایستگاه پمپاژ در کنار مانیتورینگ این تاسیسات حیاتی، علاوه بر کاهش هزینه‌های کارکرد، باعث افزایش قابلیت اطمینان سیستم و عمر کاری تاسیسات می‌شود. 

سامانه مدیریت هوشمندانه ایستگاه پمپاژ (مهاپ) به عنوان اولین سیستم هوشمند ایستگاه‌های پمپاژ، پروفیل مصرف ساعتی را بر اساس تاریخ شمسی و قمری، دما و... پیش بینی نموده و بر اساس الگوریتم ژنتیک عملکرد سیستم را با توجه محدودیت‌های موجود بهینه می‌نماید.

دانلود کاتالوگ

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

موتور شبیه ساز بهره برداری آب(مُشاب)

دانلود کاتالوگ

********************************

اولین سامانه هوشمند موتور هیدرولیکی بومی در ایران

با همکاری شرکت آب و فاضلاب مشهد