بازدید استاندار محترم جناب آقای مهندس رزم حسینی

به گزارش روابط عمومی بهپویان پیرو بازدید جناب آقای مهندس رزم حسینی استاندار محترم مشهد در روز یکشنبه مورخ 98/09/03  ازتکنولوژی هوشمند سازی  این شرکت؛ ایشان ضمن ابراز خردسندی از آشنایی بیشتر و نزدیکتر با نخبگان این مجموعه این نکته را خاطر نشان کردند که شرکتهای دانش‌بنیان قادر به مشارکت در حوزه مدیریت استان هستند و  اگر بخشی از حوزه مدیریت خراسان رضوی به "مدیریت هوشمند" تبدیل شود می‌توان از مشارکت شرکتهای دانش‌بنیان استفاده موثری کرد .

وی افزود: در این چارچوب مشهد نیز می‌تواند به عنوان پایلوتی برای طراحی نوعی مدیریت هوشمند انتخاب شود.

در حاشیه این دیدار جناب آقای مهندس اسماعیلیان مدیر عامل محترم آبفا مشهد هم همراه استاندار محترم حضور داشتند .