بازدید جناب آقای دکتر فرهادی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری از غرفه شرکت بهپویان در دوازدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی

جناب آقای دکتر فرهادی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری به همراه تعدادی از معاونان و مدیران محترم وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از غرفه شرکت بهپویان در دوازدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی بازدید نمودند .

 

در این بازدید جناب آقای مهندس تقوایی مدیرعامل محترم شرکت نکاتی را در خصوص ارتقای عملیاتی همکاری دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان از وزیر محترم علوم خواستار شدند .