بازدید علمای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه از آزمایشگاه هوشمندسازی شرکت بهپویان

حجت الاسلام والمسلمین قطبی، رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان و مدیرعامل مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق و جمعی از طلاب توسعه فناوری حوزه مشهد و قم در روز سه شنبه 8 مرداد 1399 از فناوری‌های شرکت بهپویان بازدید کردند