بازدید مدیران ارشد پالایشگاه خانگیران از شرکت بهپویان

صبح روز شنبه 23 آبان ماه 1394 مدیران پالایشگاه شهید هاشمی نژاد (خانگیران) با هدف تاکید بر همکاری بیشتر در قالب یک گروه سه نفره از شرکت فنی و مهندسی بهپویان بازدید کردند .

در جریان این بازدید جناب آقای مهندس ضرابی مدیریت محترم انرژی پالایشگاه شهید هاشمی نژاد، جناب آقای مهندس محجوبی مدیریت محترم پژوهش و فناوری پالایشگاه شهید هاشمی نژاد و جناب آقای مهندس کسرایی کارشناس پژوهش و فناوری پالایشگاه شهید هاشمی نژاد و نیز جناب آقای مهندس تفضلی مدیریت محترم انرژی پارک علم و فناوری خراسان و سرکار خانم ذاکریان کارشناس محترم انرژی پارک علم و فناوری خراسان حضور داشتند در خصوص چالش ها و راهکارهای حل مجموعه پالایشگاه شهید هاشمی نژاد بحث و تبادل نظر شد.

 

مهندس تقوایی حسین زاده مدیرعامل شرکت بهپویان، ضمن خیر مقدم به مجموعه مدیران پالایشگاه شهید هاشمی نژاد (خانگیران) بر ضرورت همکاری بیشتر مراکز پژوهش و فناوری صنعت نفت و پالایشگاه با شرکت های دانش بنیان تاکید و آمادگی شرکت دانش بنیان بهپویان را در موضوعات سیستم مدیریت انرژی iso50001 ، نرم افزار مدیریت انرژی و طراحی مجدد و استاندارد سازی روشنایی در پالایشگاه خانگیران اعلام کردند .

مهندس تقوایی تصریح کرد: با انجام این امور، گامهایی موثر در بهره وری بیشتر و صرفه جویی اقتصادی برداشته می شود.