بازدید مدیران محترم شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب از سامانه مهاپ

مدیران و کارشناسان محترم انرژی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب از سامانه مدیریت هوشمند ایستگاه پمپاژ (مهاپ) در ایستگاه پمپاژ زون E سرافرازان) شرکت آب و فاضلاب مشهد در روز چهارشنبه 1395/03/12 بازدید نمودند .

این سامانه که عملیات راهبری تمام اتوماتیک ایستگاه پمپاژ شامل پیش بینی مصرف، تحلیل هیدرولیکی تجهیزات و فرآیند، مدیریت انرژی، بهبود راندمان و کنترل تمامی پارامترهای مرتبط با انتقال، ذخیره و توزیع آب را از طریق هوش مصنوعی انجام می دهد توسط شرکت بهپویان در طی سال های 90 تا 94 طراحی و اجرا شده است .