بازدید مدیرعامل محترم شرکت گاز استان خراسان رضوی از تکنولوژی های شرکت بهپویان

به گزارش روابط عمومی بهپویان در تاریخ 28 مردادماه؛ جناب مهندس افتخاری مدیرعامل محترم شرکت گاز استان خراسان به همراه هیاتی همراه  از آخرین سامانه های تولیدی بهپویان دیدن کرده و  مهندس تقوایی مدیرعامل بهپویان آخرین دستاوردهای هوشمند سازی صورت گرفته را برای ایشان ارائه نمودند .