بازدید مدیرعامل پالایشگاه خانگیران از دستاوردهای شرکت بهپویان

در این بازدید جناب آقای مهندس منبتی پس از آشنایی با پلتفرم هوشمند سازی شرکت بهپویان و ماژولهای متفاوت آن، ضمن تقدیر از فعالیتهای صورت گرفته در پیاده سازی این ساختار در پالایشگاه به منظور ایجاد سیستم تصمیم یار در مدیریت واحد های گوناگون تاکید نمودند.