برگزاری مراسم تودیع و معارفه معاونین جدید مهندسی و اجرا، بازرگانی و توسعه بازار و سرپرست واحد هوشمند سازی

در پی انتصاب آقای مهندس محمدعلی تیشه وری، به سمت معاونت بازرگانی و توسعه بازار و سرپرستی واحد هوشمندسازی شرکت و همچنین انتصاب آقای مهندس صالح خسروی به معاونت مهندسی و اجرا، مراسم تودیع و معارفه معاونین سابق و جدید با حضور مدیرعامل محترم ، معاونت برنامه ریزی و بهره وری و جمعی از مدیران ارشد شرکت، در اتاق جلسات حوزه مدیرعامل برگزار شد.

در این مراسم مدیرعامل محترم شرکت، جناب آقای مهندس تقوایی ضمن قدردانی از خدمات شایسته آقایان تیشه وری و خسروی طی سال های گذشته و با اشاره به اهمیت جایگاه معاونت های بازرگانی و توسعه بازار، مهندسی و اجرا و همچنین واحد هوشمندسازی در شرکت، آقای مهندس تیشه وری را بعنوان معاونت جدید بازرگانی و توسعه بازار و سرپرست واحد هوشمندسازی شرکت و همچنین آقای مهندس خسروی را به سمت معاونت مهندسی و اجرا منصوب نمودند.

در این مراسم آقای مهندس آذری فر، معاونت برنامه ریزی و بهره وری شرکت نیز ضمن تشکر از خدمات شایسته معاونین اسبق و آرزوی موفقیت برای ایشان به اهمیت و ضرورت توجه هر چه بیشتر معاونین و مدیران ارشد به همراهی با معاونین جدید به منظور دستیابی به اهداف متعالی شرکت اشاره نمودند.

در ادامه جلسه، ضمن قرائت احکام انتصابات جدید، هر یک از معاونین ضمن تشکر از خدمات قبلی صورت گرفته به ارائه دیدگاه ها و برنامه های خود برای پیشبرد اهداف پیش رو پرداختند .

در پایان جلسه برخی از مدیران ارشد به ارائه نظرات و پیشنهادات خود پرداخته و احکام انتصابات جدید توسط آقای مهندس تقوایی مدیرعامل محترم شرکت به معاونین جدید ابلاغ گردید .