حضور بهپویان در نمایشگاه تخصصی آب، برق، انرژی، خدمات فنی و مهندسی افغانستان و امضا چند تفاهم نامه با شرکت های افغان

نخستین نمایشگاه اختصاصی – تخصصی آب، برق، انرژی ، خدمات فنی مهندسی ، مخابرات و صنایع وابسته ایران از تاریخ ۱ تا ۳ مهرماه 1399 در کشور افغانستان برگزار گردید.

آقای مهندس تقوایی مدیرعامل شرکت بهپویان طی جلسات با شرکتهای افغان در این نمایشگاه، چندین تفاهم نامه همکاری امضاء کردند.