حضور مدیران ارشد شرکت بهپویان در جشنواره شیخ بهایی

این جشنواره از تاریخ 1395/02/23 لغایت 1395/02/25 در هتل عباسی اصفهان برگزار شد و مسئولین نهادهای دولتی و خصوصی از نمایشگاه و غرفه شرکت بهپویان بازدید کردند. شرکت بهپویان که با تیم قوی شامل مدیرعامل و دو معاونت در جشنواره شرکت کرده بود، با جناب آقای دکتر فرهادی وزیر محترم علوم، جناب آقای دکتر ستاری معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری، جناب آقای دکتر قادری فر مدیر کل محترم دفتر تجاری سازی، جناب آقای دکتر مهدوی معاون محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی، جناب آقای دکتر دکتر علی وطنی معاون محترم توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ... دیدار و در خصوص طرح های ملی و دانش بنیان شرکت به مذاکره پرداختند.