شمیم رضوی در شرکت بهپویان

شنبه 5 مهر 1399 خادمان آستان قدس رضوی با حضور در پارک علم و فناوری خراسان با اهدای پرچم و نبات متبرک از همکاران شرکت بهپویان تجلیل کردند.

.