ضیافت پایان سال 95 کارکنان و همکاران شرکت بهپویان

شرکت بهپویان امین منتظر به پاس زحمات همکاران، دوستان و کارکنان بران شد تا در پایان سال 95 با برگزاری ضیافتی دوستانه و صمیمانه خاطره ای به یادماندنی را برای همراهان خود رقم بزند.

امید است سال جدید برای همگان سالی پر برکت باشد.

روابط عمومی شرکت بهپویان