انتخاب پروژه هوشمند سازی شبکه آب شرب مشهد به عنوان پروژه برتر وزارت نیرو

افتخاری دیگر برای شرکت دانش بنیان بهپویان

برگزیده شدن طرح هوشمند سازی فرآیند آبرسانی شرکت آب و فاضلاب مشهد به عنوان طرح منتخب وزارت نیرو و انجام تقدیر توسط جناب آقای دکتر اردکانیان وزیر محترم نیرو

تهران - پژوهشگاه نیرو - جشنواره پژوهش وزارت نیرو - 25 آذر 97