لبخند رنگی باران

 

بی رنگ، زلال و پاک

آخر از آسمان می آید و جز این نمی تواند باشد

فرود که می آید

بی رنگی اش، رنگ می پاشد به همه چی

انگار رزولیشن تصاویر را بالا برده باشند

یا اینکه بر چشمان ضعیف، عینک زیبابینی زده باشند

همه چیز پر رنگ می شود

چرتکه رنگ آسمان با بی رنگ ترین رنگ خود به جان زمین می افتد

و این آخر هنر نمایی نقاش نیست

خوش اقبال باشی

میان بازی باران و آفتاب

 مهمان لبخند هفت رنگ آسمان می شوی

فروردین 1398 - پارک علم و فناوری