نتایج نظرسنجی بهترین کارکنان بهپویان در سال 1397

نتایج نظرسنجی بهترین کارکنان بهپویان در سال 1397

نتایج برترین کارکنان شرکت بهپویان در سال 1397در حیطه‌های مختلف علمی، اخلاقی و ... به شرح ذیل است: 

 

انتخاب شایسته این عزیزان مهر تأییدی است بر توانایی‌ها و شایستگی‌هایشان، بر خود می‌بالیم که افتخار همکاری با این عزیزان را داشته و از ایزد منان تداوم توفیقات، مزید عزت و سلامت ایشان را خواستاریم.