کارمندان

کارمندان

  آزمون زبان درس 3 کتاب 504   نظرسنجی ناهار شرکت  

دفاتر بهپویان

دفاتر بهپویان

  مشهد؛ کیلومتر 12 بزرگراه آسیایی – پارک علم و فناوری خراسان – ساختمان شرکت های فناور و دانش بنیان – طبقه همکف اهواز؛ امانیه – خیابان سقراط شرقی – پارک علم و فناوری خوزستان…

شبکه های مجازی

شبکه های مجازی

  کلیپ معرفی شرکت بهپویان امین منتظر  https://www.aparat.com/v/KF8o0      دومین قسمت از مجموعه مستند "به توان 40" پارک دانش بنیان و معرفی شرکت…

دفاتر

دفاتر

 مشهد: کیلومتر 12 بزرگراه آسیایی – پارک علم و فناوری خراسان – ساختمان شرکت های فناور و دانش بنیان – طبقه همکف اهواز: امانیه – خیابان سقراط شرقی – پارک علم و فناوری خوزستان…