درباره شرکت

درباره شرکت

 بهپویان امین منتظر شرکتی دانش بنیان است که به ارائه خدمات طراحی، مشاوره، ممیزی، ساخت و اجرا پروژه های مرتبط با بهینه سازی در حوزه های مهندسی و تولید محصولات دانش بنیان در سطح ایران…