پروژه ها(بهینه سازی)

پروژه ها(بهینه سازی)

  برای مشاهده ی کلیه پروژه ها در این حوزه کلیک کنید.              

شرح خدمات

شرح خدمات

ممیزی انرژی

شرح مختصر توان فنی بهینه سازی

شرح مختصر توان فنی بهینه سازی

برای مشاهده­ ی عناوین بیشتر توان فنی در این حوزه کلیک کنید. ردیف شرح مختصر توان فنی در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی(مشاور و مجری) 1 ممیزی انرژی تفصیلی با هدف…

محصولات(بهینه سازی مصرف)

محصولات(بهینه سازی مصرف)

  نام محصول :   نرم افزار موتور هیدرولیکی توزیع و انتقال آب (مهتاب)     نرم‌افزار "مهتاب" در واقع یک نرم افزار شبیه ساز هیدرولیکی برای شبیه سازی فشار، دبی ، نشت، کیفیت و .... در شبکه…