شرح خدمات

شرح خدمات

✔ممیزی انرژی تفصیلی (الکتریکی و حرارتی)  ساختمان‌اداري، موتور خانه، سیستم های الکتریکی، روشنایی و تهویه مطبوع ساختمان        1. شناسایی و تكميل اطلاعات موجود در…

پروژه ها(بهینه سازی)

پروژه ها(بهینه سازی)

  برای مشاهده ی کلیه پروژه ها در این حوزه کلیک کنید.     ✔ممیزی تفصیلی انرژی در 8 ساختمان و استقرار سیستم مدیریت انرژی ISOO 50001  سازمان پایانه های مسافربری شهرداری مشهد…

شرح مختصر توان فنی بهینه سازی

شرح مختصر توان فنی بهینه سازی

برای مشاهده­ ی عناوین بیشتر توان فنی در این حوزه کلیک کنید. ردیف شرح مختصر توان فنی در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی(مشاور و مجری) 1 ممیزی انرژی تفصیلی با هدف…

محصولات(بهینه سازی مصرف)

محصولات(بهینه سازی مصرف)

  نام محصول :   نرم افزار موتور هیدرولیکی توزیع و انتقال آب (مهتاب)     نرم‌افزار "مهتاب" در واقع یک نرم افزار شبیه ساز هیدرولیکی برای شبیه سازی فشار، دبی ، نشت، کیفیت و .... در شبکه…