آب خاکستری

 نام محصول:

 

آب خاکستری

 

 

مساله مدیریت آب شهری باتوجه به بروز بحران های کم آبی اخیر، اهمیت بسیار زیادی یافته است، تا بتوان علاوه برمساله ذخیره سازی آب، منابع جدیدی ایجاد کرد و آنها را جایگزین منابع آب قبلی مثل آبهای زیرزمینی و ابهای سطحی نمود و در نتیجه مصرف آبهای زیرزمینی و سطحی را کاهش داد. در این راستا به علت کمبود آب طبیعی و افزایش فاضلاب شهری، بازیافت از فاضلاب، بعنوان یک منبع جدید آب، جهت پیشبرد اهداف توسعه پایدارشهری،بررسی شده است.در سالهای اخیر سیستمهای جدیدجهت بازیافت و استفاده مجدد ازمنابع آب پیشنهاد شده است، که سیستمهای سبز نامیده میشوند.


بر اساس مطالعات جامع صورت گرفته در سیستم WATER PINCHدر این شرکت ، تولید سیستم بازچرخانی آب خاکستری به عنوان یکی از بهترین راهکارهای کاهش مصرف آب شرب و  REUSE  آن می باشد.

با استفاده از پکیج بازچرخانی آب خاکستری به صورت محلی جهت تامین آب فلاش تانک ها می توان از آب خاکستری سهل الوصول مانند آب روشویی یا ظرفشویی استفاده نمود.

اجرای این طرح با توجه به عدم نیاز به فیلتراسیون پیشرفته جهت تامین آب فلاش تانک و از طرفی عدم نیاز به تخریب می تواند به سرعت انجام پذیرد.

فاضلابی که در روشویی ها و سینک های ظرفشویی تولید می گردد به عنوان آب خاکستری شناخته می شود که پس از فیلتراسیون می توان از آن به عنوان آب تغذیه برای فلاش تانک استفاده نمود.

پتانسیل بازگردانی آب خاکستری در ادارات به  میزان 20% پساب تولیدی می باشد ، در حالی که میزان آب شرب لازم تنها 27% مصرف روزانه را به خود اختصاص می دهد.


متوسط مصرف روزانه آب در ادارات و ارگانهای دولتی

آب خاکستری

قابل بازگردانی

ردیف

مکان

درصدمصرف آب

1

توالت و فلاش تانک

43%

 

2

نظافت

1%

 

3

آبدارخانه

27%

 

4

سالن غذاخوری

9%

 

5

روشویی

20%

P

 

عملکردسیستم آب خاکستری

آب خاکستری موجود در کاسه دستشویی به وسیله لوله های انتقال دهنده به مخزن تصفیه سرازیر می گردد و پس از عبور از سه لایه تصفیه به وسیله پمپ آب موجود در مخزن، به سوی فلاش تانک پمپاژ می گردد.

این روش یکی از بهترین ابزارهایی است که برای استفاده آب خاکستری طراحی و ساخته شده است که با بهره گیری از آن تا 80 درصد از مصرف آب مورد نیاز برای فلاش تانک ها کاسته می شود.

   

هزینه ها و صرفه جویی های سیستم:

هزینه های اجرا و صرفه جویی های ناشی از اجرای سیستم به شرح زیر است:

ردیف

شرح هزینه ها

شرح صرفه جویی ها

نتایج

1

هزینه تجهیزات سیستم

صرفه جویی ایجاد شده در مصرف آب شرب

*  صرفه جویی سالانه 216 مترمکعب آب شرب به ازای هر مجموعه

* صرفه جویی سالانه بیش از 180 مترمکعب در تولید، انتقال و تصفیه فاضلاب به ازای هر مجموعه

2

هزینه های اجرایی

3

هزینه نت سالانه

صرفه جویی ایجاد شده در انتقال و تصفیه فاضلاب

 

بازگشت سرمایه اجرای سیستم برای سازمانهای دولتی و ارگانهای اجرایی که از آب شهری استفاده می نمایند در حدود3.5 سالو بازگشت سرمایه برای پالایشگاهها و پتروشیمی ها، با توجه به هزینه نهایی آب مورد استفاده، شامل هزینه های خرید آب و تصفیه فاضلابکمتر از 2 سال می باشد. استفاده از سیستم بازیافت آب خاکستری در راستای عملیاتی شدن سیاست های"مدیریت سبز"،به عنوان محصولی از  شرکت دانش بنیان بهپویان  باعث کاهش 2۰ درصدی مصرف آب می شود.