آموزش

 

 

برگزاری دوره های آموزشی :

نهادینه سازی توان فنی و مدیریتی درسازمان ها یکی از دغدغه های اساسی مدیران می باشد. موفقیت و اثربخشی سرمایه گذاری در این بخش با بررسی و انتخاب صحیح شرکت های ذیصلاح که به صورت تخصصی در آن حیطه مشخص فعالیت می نمایند صورت می پذیرد.


در این راستا شرکت دانش بنیان بهپویان با بهره مندی از استید مجرب و با تجربه در حیطه های تخصصی فعالیت های خود به برگزاری دوره های آموزشی برای تمامی سازمان ها و صنایع  به یکی از روش های ذیل می پردازد.

1.     برگزاری دوره های آموزشی مطابق سرفصل های تخصصی جدول ذیل :

شرکت دانش بنیان بهپویان آمادگی دارد در حیطه های ذیل به برگزاری دوره های آموزشی برای کلیه سازمان ها و صنایع بپردازد.

کد دوره

دسته دوره

عنوان دوره

EMS-21590

سیستم مدیریت انرژی

الزامات سیستم مدیریت انرژی براساس استاندارد ISO50001

EMS-21591

سیستم مدیریت انرژی

ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی

EMS-21592

سیستم مدیریت انرژی

ممیزی فنی انرژی حوزه ساختمان– براساس استاندارد ISO50002

EMS-21593

سیستم مدیریت انرژی

ممیزی فنی انرژی حوزه تاسیسات – براساس استاندارد ISO50002

EMS-21594

سیستم مدیریت انرژی

ممیزی فنی انرژی حوزه صنعت– براساس استاندارد ISO50002

EMS-21595

سیستم مدیریت انرژی

تعریف شاخص ها و خطوط مبنای انرژی -  براساس استاندارد ISO50006

S-38922

نرم افزار

طراحی و بهینه سازی سیستم انرژی ساختمان با نرم افزار DESIGN BUILDER - مقدماتی

S-38923

نرم افزار

طراحی و بهینه سازی سیستم انرژی ساختمان با نرم افزار DESIGN BUILDER - پیشرفته

S-38924

نرم افزار

طراحی روشنایی با نرم افزار DIALUX - مقدماتی

S-38925

نرم افزار

طراحی روشنایی با نرم افزار DIALUX - پیشرفته

 

2.     برگزاری دوره های آموزشی مطابق درخواست مشتریان :

کلیه سازمان ها و صنایع می توانند از طریق کانال های ارتباطی شرکت نسبت به ارائه درخواست برگزاری دوره های تخصصی با سرفصل های مورد نیاز خود اقدام نمایند.

در این روش مطابق سیکل ذیل اقدام خواهد گردید :

-         ارسال درخواست برگزاری دوره توسط سازمان متقاضی. شامل : عنوان دوره، سرفصل های پیشنهادی آموزشی، تعداد شرکت کنندگان

-         بررسی درخواست توسط واحد آموزش شرکت؛ شامل بازبینی و اصلاحات سرفصل های دوره آموزشی، تعیین مدت مورد نیاز دوره، انتخاب و معرفی اساتید دوره، تعیین هزینه برگزاری دوره

-         طی سیکل انعقاد قرارداد برگزاری دوره آموزشی

 

3.     برگزاری دوره های آموزشی مطابق برنامه آموزشی سالانه :

در این روش واحد آموزش شرکت به صورت شش ماهه برنامه برگزاری دوره های آموزشی خود را از طریق سایت رسمی شرکت به اطلاع عموم رسانده و به پذیرش شرکت کنندگان در این دوره ها می پردازد.

برنامه آموزشی این بخش متعاقبا در سایت شرکت بارگزاری خواهد گردید.