نرم افزار پیمان

سامانه پیمان تحت دسکتاپ و تحت وب :

 

این سامانه که به صورت کاملا بومی در داخل شرکت طراحی و توسعه داده شده است، امکان مدیریت بهینه انرژی برای سازمان ها و صنایع را فراهم می آورد.

از جمله ویژگی های این سامانه می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

1.        پشتیبانی از استاندارد ایزو 50001 (سیستم مدیریت انرژی EnMS)

2.       ترسیم خطوط مبنای انرژی برای مصارف بارز انرژی (SEUs)

3.      امکان نرمالیزه قبوض حامل های انرژی سازمان

4.       اجرای سامانه در نمای تحت وب

5.      امکان مدیریت سوابق مصرف انرژی به همراه ابزار نرمالیزه سازی قبوض

6.       امکان تحلیل هزینه های انرژی در سال ها و ماه های مختلف

7.      پایش و مدیریت انرژی های تولید شده در سازمان (بادی، خورشیدی و...)

8.      امکان مدیریت دسترسی و ساختار پذیری در ورود یوزرها و گزارش گیری ها

9.       امکان تعریف و مدیریت پروژه های بهبود انرژی در سازمان

10.     ظرفیت مدیریت مقایسه ای بخش های مختلف سازمان در حوزه انرژی

11.     امکان تحلیل شاخص های عملکرد انرژی EnPIs در ساختمان ها و صنایع تحت پوشش متناسب با استانداردهای داخلی و بین المللی

12.    امکان تعریف و مدیریت مصارف بارز انرژی سازمان SEUs

13.   قابلیت Import و Export اطلاعات

14.    امکان مدیریت تجهیزات و دارایی های انرژی بر سازمان

15.   امکان بهره برداری این سامانه نرم افزاری در صنایع و ساختمان ها

   

 

سازمان ها و صنایع متقاضی بهره مندی از این سامانه می توانند به منظور کسب اطلاعات بیشتر با واحد بازرگانی این شرکت به شماره تماس 35425611 داخلی 804 تماس حاصل نمایند.