سامانه رهیافت

نام محصول:

سامانه راهبرد هوشمندانه یافتن تقاضا(رهیافت)

در فرآیند کنترل شبکه‌های بزرگ ابعاد نیاز به تجزیه و تحلیل داده‌های مخابره شده توسط تجهیزات موجود در آن بسیر زیاد است. این بررسی نه تنها رفتار سیستم و خطاهای گذشته را نشان می‌دهد (فرآیند داده کاوی) بلکه می‌تواند آنچه در آینده نیز در خروجی هر یک از سیستم‌های به کار رفته در این شبکه مخابراتی عظیم داده، اتفاق می‌افتد را نیز رصد کند (یادگیری ماشین) و در نتیجه بر اساس آن اقدامات لازم جهت بهره‌برداری بهینه از شبکه انجام گردد. بر این اساس، به منظور رفتار شناسی سیستم نیاز است که عوامل موثر بر تغییر رفتار سیستم شناسایی گردد. در حوزه‌ی مصرف آب و حامل‌های انرژی از جمله برق، گاز و ... عوامل متعددی از جمله شرایط جوی به عنوان عوامل موثر شناخته می‌شوند. در سایر حوزه‌ها مانند بورس نیز عواملی چون نرخ رشد اقتصادی، تعاملات سیاسی بین کشورها و ... حایز اهمیت هستند. البته هر یک از عوامل می‌توانند به صورت مشترک در هر یک از حوزه‌ها به عنوان عامل موثر شناخته شوند.

نرم افزار پیش‌بینی تقاضا (PL4W) که اولین نسخه‌ی آن برای پیش‌بینی پارامترهای هیدرولیکی از جمله فشار، دبی و ... در یک سیستم آب‌رسانی شهری، طراحی و تولید شده است، ۳۰ عامل موثر در مصرف را لحاظ می کند که کاربر در صورت داشتن هر یک از این داده‌ها می‌تواند در پیش‌بینی هر یک از پارامترهای هیدرولیکی از آن‌ها استفاده نماید.

افزون بر این، الگوریتم‌های محسباتی گوناگونی در این نرم افزار پیاده‌سازی شده است. همچین بستری برای ارائه الگوریتم‌های متفاوت در کاربردهای دیگر در آن دیده شده است.