سامانه سماپ

نام محصول:

سامانه محاسباتی آنلاین آبگرمکن خورشیدی و پمپ حرارتی زمین گرمایی(سماپ)

بومی سازی محاسبات سیستم‌های حرارتی و برودتی همواره یکی از دغدغه‌های مهندسان مکانیک بوده است از همین رو در پروژه "انجام مطالعات و تهیه دستورالعمل طراحی و اجرای انرژی های تجدیدپذیر" به در خواست شرکت گاز خراسان رضوی، دستورالعمل طراحی، نصب و اجرای آبگرمکن خورشیدی و پمپ حرارتی زمین گرمایی با مبدل عمودی تدوین و استخراج شده است. در این پروژه به منظور دسترسی آسان تمام افراد به محاسبات موردنظر، نرم افزار آنلاین سماپ تهیه شده است.

در حال حاضر تمامی محاسبات طراحی و الزامات نصب این دوسامانه در سایت نظام مهندسی خراسان رضوی بارگزاری شده و قابل دسترسی می‌باشد.