سیستم رضایت مشتریان

کارفرمایان، مشتریان و ذی نفعان پروژه های شرکت بهپویان جز لاینفک پروژه ها محسوب شده و حضور و اعمال نظر آنها در مراحل مختلف پروژه حائز اهمیت است. ما در بهپویان در تلاشیم تا همزمان با پیشرفت پروژه ها، فضای مشارکتی مناسب بین دو طرف قرارداد حفظ گردد.

این کنترل و تداوم مشارکت سند انعطاف شرکت در تعاملات با ذی نفعان خود بوده و منجر به تثبیت و پیاده سازی فرهنگ مدیریت بازخورد شرکت بهپویان در محیط بیرونی شرکت گردیده است.

لذا خواهشمند است با تکمیل فرم های زیر، ما را در تحقق اهداف متقابلمان ياري نماييد.

 

 

 

(ویژه محصولات)

 

(ویژه پروژه ها و خدمات)