سیستم های مدیریت

سازمان بین المللی استاندارد(ایزو) از زمان تأسیس خود در سال ۱۹۴۹ تلاش می‌کند با تدوین سیستم مدیریت در زمینه‌هایمختلف استانداردهای بین‌المللی متعددی را با همکاری متخصصان و کارشناسانبرجسته جهان و همچنین کارشناسان موسسه‌های استاندارد کشورهای مختلف عضو این سازمان، تدوین و منتشر نماید. هرکدام از استانداردهای انتشاریافته حیطه خاصی از عملیات و فعالیت‌ها را پوشش دادهو بر روی آن متمرکز می‌شوند.

در این میان به منظور بهبود عملکرد و اثربخشی،سازمان ها بر آن شده اند که سیستم های مدیریتی متفاوتی را پیاده سازی کنند.

شرکت بهپویان در کنار ارائه خدمات طراحی، مشاوره، ممیزی، ساخت و اجرا پروژه های مرتبط با بهینه سازی در حوزه های مهندسی و تولید محصولات دانش بنیان، استقرار سیستم های نوین مدیریتی (مبتنی بر استاندارد های جهانی) را سرلوحه خود قرار داده است.