شرح خدمات

ممیزی انرژی تفصیلی (الکتریکی و حرارتی)  ساختمان‌اداري، موتور خانه، سیستم های الکتریکی، روشنایی و تهویه مطبوع ساختمان

 

     1. شناسایی و تكميل اطلاعات موجود در ساختمان :

 1.1.تهیه اطلاعات عمومی و تاریخیو مسیرهای ورود انرژی ساختمان‌ها و فضا‌ها

 

 

 1.2.دریافت نقشه‌های ساختمانی و تاسیساتی شامل نقشه ازبیلت فضا،  اطلاعات مربوط به مصالح بکار رفته در جداره‌های جانبی، سقف و کف ساختمان‌ها، نقشه برق ، نقشه تاسیاست مکانیکی و ...

 

 

 1.3.بررسی سيستم‌هاي تاسيساتي سرمايش، گرمايش و الکتریکی ساختمان

 

 

 1.4.دریافت و جمع‌آوري داده‌هاي آب و هوايی منطقه

 

 1.5.کنترل میزان مصرف انرژی الکتریکی و حرارتی در 36 ماه گذشته

 

 

 1.6.بررسی قبوض و ارزیابی وضعیت قراردادهای سازمان با شرکت های برق و گاز

 

 

 1.7.دریافت اطلاعات در زمینه پروژه های بهبود صورت گرفته قبلی و نتایج آنها

 

    2. برداشت اطلاعات میدانی از وضعیت موجود: 

2.1.مشخص نمودن مصارف اصلی ساختمان و گره‌های اصلی انرژی

2.2.زمان بندی اجرای فرآیند برداشت اطلاعات میدانی

2.3.داده برداری ساختمانی:

در این مرحله داده برداری از تمامی اتاقها و فضاهای مجموعه صورت می گیرد.

2.3.1.برداشت پارامترهای معماری

2.3.1.1.پلان اتاق و ساختمان

2.3.1.2.وضعیت جداره های ساختمان

2.3.1.3.وضعیت دربها و پنجره های ساختمان

2.3.1.4.چیدمان تجهیزات ساختمان

2.3.2.برداشت پارامترهای الکتریکی

2.3.2.1.انواع منابع نوری موجود و روش کنترل

2.3.2.2.وضعیت چیدمان منابع نوری

2.3.2.3.اندازه گیری میران روشنایی در سطوح کاری

2.3.2.4.تهیه لیست مصرف کننده های انرژی در هر فضا

2.3.2.5.پرسش میزان اسایش نوری هر فضا

2.3.3.برداشت پارامترهای مکانیکی

2.3.3.1.برداشت دما و رطوبت و نوع کاربری فضا

2.3.3.2.برداشت اطلاعات سیستم های سرمایش و گرمایش هر فضا

2.3.3.3.تعیین وضعیت ست پوینت دما در هر فضا برای سیستم تهویه موجود

2.3.3.4.پرسش میزان آسایش حرارتی در هر فضا

2.4.داده برداری الکتریکی:

در این بخش اطلاعات تاسیسات الکتریکی ساختمان برداشت و ثبت می گردد.

2.4.1.بررسی وضعیت نحوه تامین برق ساختمان

2.4.2.بررسی وضعیت تابلوهای برق

2.4.3.اندازه گیری و ثبت اطلاعات الکتریکی (توان اکتیو و راکتیو، جریان، ولتاژ، ضریب قدرت، هارمونیک)

2.4.4.ترموگرافی از تابلوهای برق

2.4.5.اندازه گیری برق مصرفی در تجهیزات عمده موتورخانه (پمپ ها، چیلر، برج خنک کن و ...)

2.4.6.برداشت اطلاعات مربوط به دیزلهای برق اضطراری موجود

2.5.داده برداری مکانیکی:

در این بخش پارامترهای مکانیکی از تاسیسات ساختمان برداشت می گردد.

2.5.1.بررسی تاسیسات موجود (دیتیل در ادامه برای هر تجهیز ارائه شده است)

2.5.2.بررسی روشهای کنترلی موجود و ست پوینتهای موجود در تاسیسات

2.5.3.بررسی عایق کاری تاسیسات

2.5.4.دیگ

2.5.4.1.برداشت ظرفیت موجود

2.5.4.2.آنالیز احتراق دیگ

2.5.4.3.اندازه گیری دمای سطوح مختلف بدنه دیگ

2.5.4.4.بررسی وضعیت دودکش

2.5.4.5.بررسی وضعیت منبع انبساط دیگ

2.5.4.6.اندازه گیری دبی و دمای آب ورودی و خروجی به دیگ (سیرکوله)

2.5.4.7.اندازه گیری برق مصرفی مشعل دیگ

2.5.5.چیلر

2.5.5.1.برداشت مشخصات چیلرهای موجود

2.5.5.2.اندازه گیری برق مصرفی چیلر

2.5.5.3.اندازه گیری دما و دبی آب سیرکوله ورودی و خروجی به دیگ

2.5.5.4.بررسی پارامترهای عملکردی چیلر

2.5.6.الکتروپمپها

2.5.6.1.برداشت مشخصات الکتروپمپ ها

2.5.6.2.اندازه گیری دبی آب انتقالی

2.5.6.3.اندازه گیری فشار ورودی و خروجی

2.5.6.4.اندازه گیری تاثیر عملکرد پمپها بر یکدیگر

2.5.7.برج خنک کن

2.5.7.1.برداشت مشخصات برجهای خنک کن

2.5.7.2.اندازه گیری دبی و دمای آب ورودی و خروجی (سیرکوله)

2.5.7.3.اندازه گیری میزان برق مصرفی

2.5.7.4.اندزاه گیری توزیع مناسب آب در برجها

2.6.داده برداری از انرژهای نو:

در صورت وجود سیستم های انرژی نو، اطلاعات مرتبط با این سیستمها (ظرفیت، نوع اتصال به تاسیسات ساختمان و ...) برداشت می گردد.

 

    3. مدل‌سازي و انجام محاسبات شرایط موجود ساختمان‌ها:

 جهت انجام مطالعات انرژی ساختمان مدلسازی انرژی متناسب با تخصص ها هر بخش در نرم افزارهای مرتبط صورت می گیرد.

3.1.مدلسازی انرژی

3.1.1.شبیه سازی کامل ساختمان به صورت سه بعدی در محیط نرم افزار Design Builder

3.1.2.تعریف مصرف کننده های تمام اتاق ها و انجام تنطیمات مورد نیاز

3.1.3.آنالیز مصرف انرژی در ساختمان به صورت سالانه و ماهانه

3.1.4.ترسیم نمودار انرژی ساختمان

3.2.مدلسازی روشنایی

3.2.1.شبیه‌سازی روشنایی فضاهای ساختمان به صورت سه بعدی مربوطه در نرم‌افزار (Dialux)

3.3.مدلسازی انرژی های نو

متناسب با شرایط موجود، سیستم های موجود انرژی نو مورد ارزیابی و شبیه سازی با نرم افزارهای مربوطه از جمله transys، PVsyst، SAM و ... قرار می گیرد.

3.4.تعیین وضعیت جداره های ساختمان با استفاده از روش BLC

3.5.محاسبه برچسب انرژی ساختمان

3.6.محاسبه راندمان کاری دیگ و ترسیم نمودار انرژی

3.7.محاسبه راندمان چیلر و برج خنک کن

3.8.ترسیم نمودار عملکرد پمپاژ و تعیین نقطه کاری سیستم