شرح مختصر توان فنی ساخت نانو مواد

ردیف

شرح مختصر توان فنی در حوزه ساخت نانو مواد

1

تدوین دانش فنی و ساخت مواد جدید نانو در حوزه های انرژی (عایق های جدید)، پزشکی، دفاعی، ساختمان،صنایع نفت و گاز

2

استفاده از مواد نو در پوشش دهی و ترمیم لوله ها و سازه های صنعت نفت و گاز جهت ممانعت از خوردگی و سایش

3

مشاوره به صنایع در زمینه روش های بهینه شناسایی و آنالیز قطعات تولیدی

4

مشاوره در زمینه روش های نوین جهت سنتز مواد در مقیاس نانومتری

5

معرفی و امکان سنجی استفاده از مواد جدید در پروژه های صنعتی به منظور افزایش بهره وری

6

شبیه سازی حرارتی کوره های صنعتی و نسوزهای آن و بهبود عملکرد

7

بهینه سازی مصرف سوخت کوره های تولید شیشه (کوره های ذوب و لهر) و تعیین نوع نسوزهای کوره

8

شبیه سازی حرارتی و تعیین نوع نسوزهای مناسب پاتیل های مذاب فلزات به منظور بهینه سازی انرژی مصرفی

9

به کارگیری مواد جدید و یا مواد بازیافتی از جمله بتن های گوگردی و نانوکامپوزیت ها در سازه های صنعت آب و فاضلاب