شرح مختصر توان فنی هوشمندسازی

شرح مختصر توان فنی در حوزه ­ی هوشمندسازی شبکه های بزرگ ابعاد

ردیف

عنوان

1

هوشمندسازی ایستگاه پمپاژ (تنها تولید کننده سامانه مدیریت هوشمند ایستگاه پمپاژ (مهاپ) در کشور: ثبت اختراع)

2

طراحی و پیاده سازی فراسامانه هوشمند کل تاسیسات و شبکه های آب در حوزه های تامین، انتقال، ذخیره و توزیع آب با توابع و ماژول های تامین دائمی آب، مدیریت دبی و بالانس مخازن، مدیریت فشار، هدررفت و آب بدون درآمد، تشخیص نشت و اتفاق، مدیریت بحران و تهیه سناریوهای آفلاین بهره برداری در شرایط خاص، مدیریت انرژی، مدیریت هزینه، رویکردهای جدید نگهداری و تعمیرات جامع و پیش گویانه (PDM- TPM)، مدیریت کیفی آب

3

ممیزی انرژی و بهینه‌سازی سیستم‌های پمپاژ و انتقال آب

4

برنامه ریزی بهینه عملکرد ایستگاههای پمپاژ و چاهها با استفاده از Genetic Algorithm

5

طراحی سیستم های پمپاژ و انتقال آب شبکه های توزیع و آبیاری

6

طراحی و پیاده سازی سامانه های تله متری SCADA با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی

7

کاهش هزینه های پمپاژ با استفاده از الگوریتم های هوشمند بهینه سازی

8

محاسبه و شبیه سازی ضربه قوچ و راهکارهای اصلاحی

9

به کارگیری مواد جدید از جمله بتن های گوگردی و نانوکامپوزیت ها در سازه های صنعت آب و فاضلاب

10

استفاده از مواد نو در پوشش دهی و ترمیم لوله ها و سازه های صنعت آب جهت ممانعت از خوردگی

11

انجام خدمات دبی سنجی با فلومتر پرتابل آلتراسونیک