پروژه ها(ایزو)

برای مشاهده ی کلیه پروژه ها در این حوزه کلیک کنید.

 

  

ارائه خدمات مشاوره جهت دریافت گواهینامه ISOO 50001

شرکت پتروشیمی مهاباد 

********

    خرید، نصب، راه اندازی و آموزش سامانه تحت وب پایش و مدیریت مصرف حامل های انرژی (پیمان) 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند 

********

 استقرار سیستم مدیریت انرژی ISOO 50001 و استقرار سامانه جامع پایش و  مدیریت مصرف انرژی (پیمان) 

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 

********

 پیاده سازی و پشتیبانی سامانه جامع پایش و مدیریت مصرف انرژی (پیمان) 

شرکت آب و فاضلاب استان قم 

********

      استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی ISOO 50001:2011

 شرکت گاز استان خراسان جنوبی 

********

   استقرار، پیاده سازی و ممیزی فنی و بازنگری سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISOO 50001

 شرکت پتروشیمی خارگ 

********

   استقرار سیستم مدیریت انرژی ISOO 50001 و سامانه مدیریت انرژی در کلیه تأسیسات و ساختمان ها 

   شرکت آب و فاضلاب استان کهکلویه و بویر احمد 

********

 استقرار سیستم مدیریت انرژی ISOO 50001 و ممیزی انرژی به همراه استقرار سامانه مدیریت انرژی در کلیه تأسیسات و ساختمان ها

 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز 

 ********

  استقرار سیستم مدیریت انرژی ISOO 50001  در 21 باب ایستگاه پمپاژ

شرکت آب و فاضلاب استان همدان 

 ********

  استقرار سیستم مدیریت انرژی ISOO 50001  و ممیزی انرژی تأسیسات آب و فاضلاب شهر بندرعباس

شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان  

 ********

     مشاوره تمدید سیستم مدیریت انرژی ISOO 50001 و استقرار سامانه جامع مدیریت انرژی (پیمان)

شرکت آب و فاضلاب مشهد

 ********

  استقرار سیستم مدیریت انرژی ISOO 50001 در کلیه تأسیسات و ساختمان ها

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی 

 ********

 استقرار سیستم مدیریت انرژی ISOO 50001  و ممیزی انرژی ساختمان ها و ایستگاه های تقلیل فشار

شرکت گاز استان قزوین

 ********

 استقرار سیستم و سامانه  مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISOO 50001

  شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق

  ********

   استقرار سیستم مدیریت انرژی ISOO 50001 

 شرکت شیر پگاه خراسان

  ********

      استقرار سیستم مدیریت انرژی ISOO 50001 در تمامی ساختمان ها و تأسیسات و ممیزی انرژی ساختمان ستادی و چند تیپ از تأسیسات

    شرکت آب و فاضلاب اردبیل