پروژه ها(هوشمندسازی)

 

 

انجام مطالعات، طراحی، تولید و پیاده سازی فراسامانه مدیریت هوشمند کلیه تأسیسات و فرایندهای تأمین، انتقال، ذخیره و توزیع شبکه آب شرب

شرکت آب و فاضلاب مشهد

 ✔ طراحی و اجرای سامانه مدیریت هوشمند و بهینه سازی انرژی خطوط جمع آوری چاه های منزل آباد و سوران (اختراع)

شرکت آب و فاضلاب مشهد 

✔ طراحی و اجرای سامانه مدیریت هوشمند ایستگاه پمپاژ (مهاپ) منزل آباد، خط پمپاژ 200 کیلو وات و 160 کیلو وات B3 و زون F (اختراع)

شرکت آب و فاضلاب مشهد

✔ طراحی و اجرای سامانه مدیریت هوشمند ایستگاه پمپاژ (مهاپ) در ایستگاه مرتفع ائل گلی تبریز

شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی