گروه : سیستم مدیریت انرژی
وضعیت :
کارفرما : گاز استان هرمزگان
مکان : قشم، بندرعباس، حاجی آباد، خمیر
زمان شروع : یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸
زمان پایان : یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۹
گروه : سیستم مدیریت انرژی
وضعیت :
کارفرما : شرکت پایانه های نفتی ایران
مکان : خارگ، نکا، عسلویه و تهران
زمان شروع : سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸
زمان پایان : سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۹
گروه : سیستم مدیریت انرژی
وضعیت :
کارفرما : دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
مکان : بیرجند
زمان شروع : شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
زمان پایان : یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
گروه : سیستم مدیریت انرژی
وضعیت :
کارفرما : دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
مکان : سبزوار
زمان شروع : شنبه ۳ آذر ۱۳۹۷
زمان پایان : یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸
گروه : سیستم مدیریت انرژی
وضعیت :
کارفرما : شهرداری مشهد
مکان : مشهد مقدس
زمان شروع : دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷
زمان پایان : سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸
گروه : سیستم مدیریت انرژی
وضعیت :
کارفرما : شرکت گاز استان خراسان جنوبی
مکان : بیرجند، بشرویه، قائن، فردوس
زمان شروع : شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۶
زمان پایان : شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷
گروه : سیستم مدیریت انرژی
وضعیت :
کارفرما : شرکت پتروشیمی خارک
مکان : خارک
زمان شروع : دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶
زمان پایان : سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷
گروه : سیستم مدیریت انرژی
وضعیت :
کارفرما : شرکت آب و فاضلاب مشهد
مکان : مشهد مقدس
زمان شروع : یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶
زمان پایان : یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶
گروه : سیستم مدیریت انرژی
وضعیت :
کارفرما : آب و فاضلاب استان بوشهر
مکان : دشتستان، جم و دشتی
زمان شروع : شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۶
زمان پایان : چهارشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۷
گروه : سیستم مدیریت انرژی
وضعیت :
کارفرما : آب و فاضلاب کهگیلویه وبویراحمد
مکان : یاسوج
زمان شروع : یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۵
زمان پایان : چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶
گروه : سیستم مدیریت انرژی
وضعیت :
کارفرما : آب و فاضلاب استان همدان
مکان : استان همدان
زمان شروع : دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵
زمان پایان : چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶
گروه : سیستم مدیریت انرژی
وضعیت :
کارفرما : پخش فرآورده های نفتی البرز
مکان : استان البرز
زمان شروع : سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵
زمان پایان : شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۶
گروه : سیستم مدیریت انرژی
وضعیت :
کارفرما : شرکت گاز استان قزوین
مکان : قزوین
زمان شروع : یکشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۵
زمان پایان : پنجشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۸
گروه : سیستم مدیریت انرژی
وضعیت :
کارفرما : آب و فاضلاب استان هرمزگان
مکان : بندرعباس
زمان شروع : دوشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۵
زمان پایان : سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶
گروه : سیستم مدیریت انرژی
وضعیت :
کارفرما : آب و فاضلاب خراسان جنوبی
مکان : بیرجند
زمان شروع : سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵
زمان پایان : پنجشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۶