گروه : استقرار سیستم مدیریت انرژی
وضعیت :
کارفرما : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند
مکان : شهر بیرجند
زمان شروع : شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
زمان پایان : شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸
گروه : استقرار سیستم مدیریت انرژی
وضعیت :
کارفرما : دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
مکان : سبزوار
زمان شروع : شنبه ۳ آذر ۱۳۹۷
زمان پایان : یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸
گروه : استقرار سیستم مدیریت انرژی
وضعیت :
کارفرما : سازمان پایانه های مسافربری شهرداری مشهد مقدس
مکان : مشهد
زمان شروع : دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷
زمان پایان : سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸
گروه : استقرار سیستم مدیریت انرژی
وضعیت :
کارفرما : شرکت گاز استان خراسان جنوبی
مکان : بیرجند، بشرویه، قائن، فردوس
زمان شروع : شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۶
زمان پایان : شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷
گروه : استقرار سیستم مدیریت انرژی
وضعیت :
کارفرما : شرکت پتروشیمی خارک
مکان : پتروشیمی خارک
زمان شروع : دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶
زمان پایان : سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷
گروه : استقرار سیستم مدیریت انرژی
وضعیت :
کارفرما : شرکت آب و فاضلاب مشهد
مکان : مشهد مقدس
زمان شروع : یکشنبه ۱ امرداد ۱۳۹۶
زمان پایان : یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶
گروه : استقرار سیستم مدیریت انرژی
وضعیت :
کارفرما : شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر
مکان : شهرستان های دشتستان، جم و دشتی
زمان شروع : شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۶
زمان پایان : چهارشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۷
گروه : استقرار سیستم مدیریت انرژی
وضعیت :
کارفرما : شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویر احمد
مکان : کهگیلویه و بویر احمد
زمان شروع : یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۵
زمان پایان : چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶
گروه : استقرار سیستم مدیریت انرژی
وضعیت :
کارفرما : آب و فاضلاب استان همدان
مکان : استان همدان
زمان شروع : دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵
زمان پایان : چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶
گروه : استقرار سیستم مدیریت انرژی
وضعیت :
کارفرما : شرکت پخش فرآورده های نفتی البرز
مکان : استان البرز
زمان شروع : سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵
زمان پایان : شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۶
گروه : استقرار سیستم مدیریت انرژی
وضعیت :
کارفرما : شرکت گاز استان قزوین
مکان : شرکت گاز استان قزوین
زمان شروع : یکشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۵
زمان پایان : پنجشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۸
گروه : استقرار سیستم مدیریت انرژی
وضعیت :
کارفرما : آب و فاضلاب استان هرمزگان
مکان : بندرعباس
زمان شروع : دوشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۵
زمان پایان : سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶
گروه : استقرار سیستم مدیریت انرژی
وضعیت :
کارفرما : شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی
مکان : استان خراسان جنوبی - شهر بیرجند
زمان شروع : سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵
زمان پایان : پنجشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۶
گروه : استقرار سیستم مدیریت انرژی
وضعیت :
کارفرما : شرکت آب و فاضلاب اردبیل
مکان : استان اردبیل
زمان شروع : سه شنبه ۸ تیر ۱۳۹۵
زمان پایان : سه شنبه ۲ آذر ۱۳۹۵
گروه : استقرار سیستم مدیریت انرژی
وضعیت :
کارفرما : شرکت شیر پگاه خراسان
مکان : شرکت شیر پگاه خراسان
زمان شروع : پنجشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۳
زمان پایان : یکشنبه ۴ امرداد ۱۳۹۴