عنوان پروژه : مشاوره تمدید سیستم مدیریت انرژی ISO 50001 و استقرار سامانه جامع مدیریت انرژی (پیمان) (شرکت آب و فاضلاب مشهد)
گروه : استقرار سیستم مدیریت انرژی
وضعیت :
کارفرما : شرکت آب و فاضلاب مشهد
مکان : مشهد مقدس
زمان شروع : یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶
زمان پایان : یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶