عنوان پروژه : مشاوره تمدید سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO 50001
استقرار سامانه جامع مدیریت انرژی - پیمان
(شرکت آب و فاضلاب مشهد)
گروه : سیستم مدیریت انرژی
وضعیت :
کارفرما : شرکت آب و فاضلاب مشهد
مکان : مشهد مقدس
زمان شروع : یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶
زمان پایان : یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶