عنوان پروژه : ممیزی فنی انرژی مبتنی بر استاندارد ISO 50002 (شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق)
گروه : صنعت نفت و پالایشگاه
وضعیت :
کارفرما : شرکت نفت و گاز شرق
مکان : سرخس
زمان شروع : شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷
زمان پایان : سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸